Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Mijn Blog

Blog

ING ervaring

Posted on February 13, 2013 at 8:13 AM Comments comments ()
1. Van de zeven grootste vennootschappen van ING het vennootschapsdossier juridisch compleet maken (oprichtingsaktes, statuten, (B)AVA's (benoemingen, vaststellen jaarrekening, decharges, koop/verkoopbesluiten), ontslagbrieven RvB, integriteitsverklaringen, overname/verkoop/koopcontracten en -aktes, jaarverslagen, accountantsverklaringen, sideletters, intentieverklaringen, KvK documenten, grote financieringscontracten/aktes, aandeelhoudersbesluiten/overeenkomsten etc.)
2. Testen (legal audit) van juistheid, tijdigheid en volledigheid van de vennootschapsdossiers van de zeven grootste entiteiten van ING van de laatste zes jaar.