Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Mijn Blog

Blog

Omzet & integriteit

Posted on September 6, 2013 at 9:23 AM Comments comments ()
Omzet & integriteit, wat hebben deze twee aspecten eigenlijk met elkaar te maken, zou u kunnen denken. Integriteit is vaag en wat is het eigenlijk? In dit artikel tracht ik daar een antwoord op te geven. In ons handelsverkeer wordt integriteit veelal in wetgeving als gedragsaspect gereguleerd. "Oh simpel" denk u nu wellicht, "lezen we het even na". De moeilijkheid zit hem erin dat het om veel (internationale) wetgeving gaat. Daarbij speelt zelfregulering ook nog eens een rol. Een eenvoudig antwoord op wat integriteit is valt dan ook niet te geven. 

Om u toch op weg te helpen wat integriteit voor uw bedrijf kan betekenen, leg ik u enkele vragen voor:
- In welke branche is uw bedrijf werkzaam?
- Welk(e) product(en) of dienst(en) levert u?
- Wie zijn uw stakeholders?
- Wie zijn uw klanten?

Indien u bovenstaande vragen helder kunt beantwoorden, komt concretere wet- en regelgeving naar boven die van toepassing is op uw bedrijf. Het gaat hierbij om de gedragscomponenten in deze wetgeving. Ten slotte is een heldere opsomming te maken van de op uw bedrijf van toepassing zijnde integriteitsaspecten.

Waarom is integriteit belangrijk voor mijn omzet?

Omzet is van levensbelang en een goede klantrelatie en goed draaiende (operationele) processen zijn dan ook vanzelfsprekend voor goede omzet. Goed en integer zijn natuurlijk niet dezelfde woorden. Echter indien goed maar niet integer wordt gewerkt, ontstaat er op een gegeven moment wel ergens verval, al hoeft dat niet onmiddellijk in de omzet terug gezien te worden. Gebrek aan integriteit knaagt op een gegeven moment aan het goede werk en het werk is ineens gemiddeld c.q. gematigd werk. Een glijdende schaal is geboren. Een klant voelt op een gegeven moment haarfijn aan of het bedrijf integer zijn dienst of product levert of dat het bedrijf enkel voor de omzet werkt en gematigd levert. Naast goed werk is integer werk een belangrijk aspect voor de omzet. 

Hoe vertaal ik integriteit naar de omzet?

Is uw bedrijf integer naar klanten? Draaien de (operationele) processen zodanig dat alle van toepassing zijnde wetgeving wordt meegenomen? Zijn de medewerkers op de hoogte van de integriteitsaspecten in mijn bedrijf? Dit zijn vragen die elke bedrijf zich geregeld zou moeten stellen in het kader van de vertaling van integriteit naar omzet. Ik schrijf geregeld vanwege de continue impact van integriteit op de omzet. Het ligt dan ook voor de hand om een structurele methode te ontwikkelen om de integriteit binnen uw bedrijf te blijven meten. In de praktijk bestaan hier diverse oplossingen voor.

Indien u meer wilt weten over de invloed van integriteit op uw omzet, kunt u mij vrijblijvend benaderen via de website van allconsultants.


Econcern ervaring

Posted on February 13, 2013 at 8:16 AM Comments comments ()
1. Contractmanagement t.b.v. installeren & onderhouden van windparken, zonnepanelenparken en bioverbrandingsparken over de gehele wereld.
2. Documenteren van hoofdprocessen & beleid over het installeren & onderhouden van de wind-, zonne-, en bioparken.

Nuon ervaring

Posted on February 13, 2013 at 8:00 AM Comments comments ()
1. Documenteren via interviews van verkoop-, inkoop- en onderhoudsprocessen Nuon Warmte
2. Ontwerpen en implementeren contractmanagementbeleid binnen Nuon Warmte
3. Risk assessment contractmanagement in bedrijfsprocessen